Proč jsme tady?


Naším posláním je podpora neziskových
a vzdělávacích projektů Sboru Jednoty bratrské
v Dobrušce: Rodinného centra Sedmikráska
a Volnočasového klubu Vješák.


Zakladatelem společnosti Centrum PRO, s.r.o. je Sbor Jednoty bratrské
v Dobrušce, který tímto způsobem navazuje na tradice našich předchůdců. Již od založení Jednoty bratrské v roce 1457 byla součástí jejího života práce
s lidmi. Zakládali sirotčince, špitály, školy a jiné sociální projekty s cílem pomáhat potřebným.

Aby mohli tyto sociální projekty realizovat, zakládali malá podnikatelská díla,
z jejichž zisků financovali své neziskové aktivity. Tento záměr nesli bratří po více než 550 let a nyní na tuto tradici navazujeme i my.